Idrettsskole/barneidrett 


En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud til barn for at de ska få prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. 

Hvorfor idrettsskole? 


For:

• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.  
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder.  
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.  
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.  
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.  
• Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

Imås barneidrett har treningstider i naturmurhallen:

MANDAGER 17-18

TIRSDAGER 17-18

Levert av IdrettenOnline